Varhany

Pohled na varhany.První zmínka o varhanách je až roku 1833. Přičiněním velkého sucha byl starý pozitiv již nefunkční, a tak byly roku 1850 zakoupeny nové varhany z rychnovských dílen od varhanáře Amanda Hanische za 811 zl. Při stavbě věže roku 1885 musely být kvůli změnám prostoru kůru přestavěny (šlo zřejmě jen o přemístění měchů). Původní nástroj z roku 1850 měl vestavěný hrací stůl, to znamená, že varhaník seděl v jakémsi výklenku a hrál zády k presbytáři. Ten byl však v roce 1931 firmou Mölzer přestavěn na samostatně stojící. Při některé z oprav byl také nástroj dispozičně upraven (Gamba, Cello).
Od roku 1931 se varhany nedočkaly žádné větší opravy až do srpna roku 2007, kdy byly naladěny a vyčištěny varhanářskou dílnou Ivana Červenky z Jakubovic u Lanškrouna. Problémem je ale hrací stůl od firmy Mölzer, který pro nástroj není příliš vhodný. Ideální by byla přestavba na původní vestavěný hrací stůl tak, jak tomu bylo u původního nástroje. Tento zásah by byl však velice nákladný.

Varhany jsou situovány uprostřed kůru čelem k presbytáři. Varhaník sedí u hracího stolu zády ke skříni. Měch (dvoudílný) se nachází za varhanami ve výklenku. Elektrický ventilátor je ukrytý ve vedlejší místnosti, která slouží jako kostelní sklad.
Prospektu varhan vévodí principálové píšťaly ozdobené vyřezávanými pozlacenými motivy. Opticky je členěn na tři části rozdělené na C a Cis stranu.

Pedálnice.Varhany mají dva manuály (C – f3) a pedál (C-h), mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici s tónovými kancelami, která je rozpůlená na C a Cis stranu. Nachází se zde mechanická pedálová spojka ovládaná šlapkou nad prahem pedálu. Registratura je ovládána pomocí manubrií.

Celý nástroj je laděn o 1/4 tónu výše než by měl být. Páčkou pod hracím stolem se ovládá kalkantník – zvoneček na kalkanta (člověka, který šlapal měchy).

V současné době je nástroj využíván nejen k bohoslužbám, ale konají se zde i koncerty v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu.

Dispozice

Rejstříková manubria.

I. manuál   II. manuál   Pedál  
Portunal 8' Flauta 8' Subbas 16'
Flauta 8' Salicionál 8' Principalbass 8'
Gamba 8' Principál 4' Cello 8'
Principál 8' Oktáva* 2' I/P 8'
Oktáva 4'        
Flauta 4'        
Mixtura 1 1/3'        

(* místo Oktávy 2‘ zní Flétna 4‘)

Měchy.

Pokud se chcete dozvědět něco více o varhanách, můžete se obrátit na varhaníka.
O našich varhanách si můžete také přečíst na stránkách Ing. Petra Bernata, v knize „Varhany královehradecké diecéze“ nebo na www.varhany.ic.cz.
 

Poslední aktualizace:

Webmaster: Tomáš Weissar