O kostelu

Kostel stojí na vyvýšeném místě za náměstím, čelním portálem směřuje k západu. Celý je ve stylu pozdně renesančním. Je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně. Loď je zaklenuta valivou klenbou s výsečemi pro okna.
První písemná zmínka o kostelu se datuje roku 1369. Nejspíše byl však farní již před rokem 1354. První kostelík byl dřevěný s dřevěnou zvonicí opodál, postavenou kolem roku 1586. Tento kostelík byl roku 1670 stržen, protože byl již v dezolátním stavu. Na jeho místě byl postaven roku 1675 nový kostel z kamene a cihel, patrně přispěním Vavřince Piccolominiho. Kamenný kostel byl po svém vystavění neohozen až do roku 1720, kdy se mu dostalo omítky vně i uvnitř. Na místě staré dřevěné zvonice z roku 1586 byla roku 1685 postavena nová samostatná kamenná zvonice. V roce 1885, při bourání kamenné zvonice, byl nad jejím vchodem objeven základní kámen ze staré dřevěné zvonice zbořené v roce 1685. Tento kámen je nyní zazděn za varhanami. Nápis na něm hlásá: "LETHA PANIE MDLXXXVI, TOTO DIELO GEST DIELANO PRZI SWATEM GANIE ZA RYCH(TA)RZE MATIEGE KVLHANKA:". Vedle nalezneme ještě základní kámen z novější zvonice: „LETHA PANIE 1685 WIEZZ TA KE CZTI A CHWALE S° WACLAWA W MIES. MACHOW DNE 3 ZARZI WYSTAWENA“. V roce 1810 byla postavena věžička nad kněžištěm (na střeše po západní straně). Dnešní hranolová věž byla postavena roku 1885.
U kostela stojí fara z roku 1786.

Oltáře pocházejí z roku 1899. Jsou zhotoveny v novorenesančním slohu sochařskou firmou Petra Buška a synové v Sychrově.
Hlavní oltář sv. Václava s oltářním obrazem malovaným roku 1894 Vilémem Kandlerem ze Štěpánova u Kladna a se svatostánkem, který má otáčecí vnitřek. Vlevo oltář sv. Benedikta, po straně sošky sv. Scholastiky a sv. Františky. Vpravo oltář Bolestné P. Marie, po straně sošky sv. Jana Evangelisty a sv.Josefa.
Křtitelnice je pískovcová, rokoková. Se soškou na vrchní desce.
Křížová cesta je tvořena obrazy zdařile malovanými dle Führika. Byly zakoupeny od firmy Zambach a Müler ve Vídni. Jsou umístěny ve výklencích stěn kostela.
Sochy v lodi kostela jsou sv. Václav, Jan Nepomucký, sv. Ludmila a Panna Maria růžencová. Pocházejí od firmy Josef Runggaldier v Grödenu v Tyrolicích. Jsou umístěny na výstupcích po obou stranách lodi kostela.
Varhany jsou z roku 1850 od rychnovského varhanáře Amanda Hanische. Jsou dvoumanuálové. (více zde)

Poslední aktualizace:

Webmaster: Tomáš Weissar